Golden spiral

golden spiral

5 luty 2012

Użytkownik wtyczkę Golden spiral. Służy ona do rysowania złotej spirali wewnątrz zaznaczenia. Do poprawnego działania pluginu niezbędny jest zainstalowany w systemie Python. Po umieszczeniu skryptu w katalogu (folderze) plug-ins i uruchomieniu GIMP-a dostęp do wtyczki uzyskasz z menu Zaznaczenie -> Golden spiral on selection.

menu golden spiral

okno golden spiral

Wtyczka pozwala wybrać położenie środka spirali w opcji Spiral Center:

  • NE - prawa górna część zaznaczonego obszaru,
  • SE - prawa dolna część zaznaczonego obszaru,
  • SW - lewa dolna część zaznaczonego obszaru,
  • NW - lewa górna część zaznaczonego obszaru.

spirale

Opcja Frame ustawiona na Yes rysuje dodatkowo ścieżkę z zaznaczenia.

spirala i ramka zaznaczenia

X