interleave-layers

interlaeve layers

7 Luty 2012

31 stycznia umieścił na GIMP Plugin Registry wtyczkę interleave-layers. Plugin ten łączy w jeden plik dwie animacje. Po umieszczeniu skryptu Pythona (użytkownicy Windows muszą doinstalować Pythona do systemu) w katalogu (folderze) plug-ins możesz go wywołać z menu Obraz -> Interleave layers.

menu interleave layers

Okno dialogowe skryptu posiada cztery opcje.

okno interleave layers

 • Layer source - rozwijane menu wyboru wstawianej animacji,
 • Opacity - suwak krycia wstawianej animacji,
 • Mode - rozwijane menu trybu mieszania warstw wstawianej animacji,
 • Merge - rozwijane menu sposóbu łączenia warstw wstawianej animacji z warstwami animacji bazowej.

Obie łączone animacje muszą mieć ten sam rozmiar i jednakową liczbę klatek. W przeciwnym wypadku wtyczka wyświetli komunikat błędu. Poza tym animacja bazowa musi być w trybie RGB, tryb kolorów dodawanej nie ma znaczenia.

Opcja Layer source nie wymaga szerszego opisu, po prostu rozwiń menu i wybierz dodawaną animację.

Opacity, czyli krycie, wyrażone w procentach działa w sposób analogiczny do zawartego w karcie Warstwy przybornika GIMP-a.

Mode ma te same funkcje trybów mieszania co Tryb  w karcie Warstwy przybornika GIMP-a. Dla mających problemy z angielską nomenklaturą przedstawiam tłumaczenie poszczególnych trybów:

 • Normal - Zwykły
 • Dissolve - Przenikanie
 • Multiply - Mnożenie
 • Divide - Dzielenie
 • Screen - Przesiewanie
 • Overlay - Pokrywanie
 • Dodge - Rozjaśnianie
 • Burn - Wypalanie
 • Hard light - Twarde światło
 • Soft light - Miękkie światło
 • Grain extract - Wydobycie ziarna
 • Grain merge - Połączenie ziarna
 • Difference - Różnica
 • Addition - Suma
 • Subtract - Odejmowanie
 • Darken only - Tylko ciemniejsze
 • Lighten only - Tylko jaśniejsze
 • Hue - Odcień
 • Saturation - Nasycenie
 • Color - Kolor
 • Value - Wartość

Merge przy zaznaczonym Yes (tak) pokryje warstwy animacji bazowej warstwami animacji dodawanej. Przy ustawionym No (nie) nad każdą warstwą animacji bazowej zostanie dodana warstwa drugiej animacji. Muszę jeszcze zaznaczyć, że do łączenia nie nadają się animacje zapisane z trybem combine.

X